Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page redirects but only displays when "Esc" pressed

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

We have a strange problem. Two PCs, both Windows 10 (with all updates), Firefox (latest version).

One one of them if I enter the website address www.boots.co.uk, within a few seconds the website for www.boots.com is displayed. No problem.

On the other PC, if I enter "www.boots.co.uk" in the address bar, the page looks as though it's loading, but nothing happens unless I press "Esc" or click on the "X" on the Firefox toolbar. At that point the www.boots.com website is displayed straightaway.

I've looked at the Firefox settings on both PCs, and they match. I'm at a loss to know why the redirect is working on one PC but not on the other.

I've quoted the Boots website as an example, but it happens on other websites too. And yes, I'm aware that I could just type "www.boots.com" and go straight there - now I know that's the correct website address - but it's the principle of the thing!

If we use a different browser on the offending PC, the redirect works as it should.

Any ideas what's going on here? My IT knowledge isn't up to this kind of problem solving, I'm afraid.

Matthew

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.