Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket dissappeared in New Tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I have had a trip to Europe recently and ever since my return (to Canada), I do not see Pocket articles on New Tab page. I know that Pocket in New Tab page is currently available only in North America. Is it this trip or new version 92 that cause this problem. I want my pocket articles back. Any suggestions?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.