Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

LINKS DO NOT WORK

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rod18

more options

WHEN I CLICK ON A LING IN A WEB SITE-IT DOES NOT OPEN. I HAVE TO RIGHT CLICK AND THEN CLICK OPEN IN A NEW WINDOW EVEY TIME. IF I CANT FIX, I WILL HAVE TO GO BACK TO USING GOOGLE

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Is this with all websites/pages, some, a few?

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

did not help. Too technical. Seems Firefox is only for computer experts Thanks Fred

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Is this with all websites/pages, some, a few? Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Can I get some help too, please?

Hữu ích?

more options

Khan Solo said

Can I get some help too, please?

Please do not spam threads started by other people with unrelated requests. I posted a reply to your question here: https://support.mozilla.org/questions/1350821

Hữu ích?

more options

Hi rod18, do you have this issue on every site, or is the problem specific to particular sites? For example, are you able to open links on this support site using a simple left click?

Hữu ích?

more options

Hello

It is some site -maybe 20%. for example

www.bidorbuy.co.za

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.