Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Brwosing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I already cleared data, and cache data bt browsers downloading speed is very very slow. And websites loads slower than other browsers like chrome, duck duck go, opera browser.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

mahapatreram85 said

I already cleared data, and cache data bt browsers downloading speed is very very slow. And websites loads slower as compared to other browsers like chrome, duck duck go, opera browser.

Hữu ích?

more options

Hello! My name is Alex and I will be assisting you today! I see that you have cleared the data and it didn't help. Have you tried restarting the device?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.