Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can share a You tube news video from Chrome to Facebook but not Firefox??

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

Did some testing and FaceBook is trying to force me to use Chrome browser! I normally use Firefox. I can share a You tube video from Chrome but not Firefox?? This just started today! Yesterday I didn't have this problem. I can post a link from YouTube to Facebook on Firefox but if I click on the share button under the video a face book pop up comes up but when I hit the Post button nothing happens!

Did some testing and FaceBook is trying to force me to use Chrome browser! I normally use Firefox. I can share a You tube video from Chrome but not Firefox?? This just started today! Yesterday I didn't have this problem. I can post a link from YouTube to Facebook on Firefox but if I click on the share button under the video a face book pop up comes up but when I hit the Post button nothing happens!