Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I change my Etsy shop from Safari to Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a shop InlaysJHess with Etsy.com using Safari 13.1.2. Etsy says they will be dropping support for Safari on Sept 14th and they suggest that I switch to Firefox.

I have had Firefox installed in my IMac for a long time and it has been updated from time to time.

I've tried to copy this: https://www.etsy.com/your/shops/me/dashboard?ref=hdr-mcpa from Safari to Firefox but that does not work.

I'm wondering if anyone can tell me how I can switch my shop account from Safari to Firefox? I would not like to close my account with Safari without having it set up in Firefox.

i would appreciate any suggestions that anyone might have. Thank you.

Giải pháp được chọn

It is likely that you can only access this page if you have are signed in (have authenticated), so you will first have to login to this website in Firefox.

If you use a bookmark or special to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

What happens when you try to open that page in Firefox?

Is there any error message?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It is likely that you can only access this page if you have are signed in (have authenticated), so you will first have to login to this website in Firefox.

If you use a bookmark or special to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.