Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is Overlapping a little of my taskbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi NIICKT7

more options

My Firefox started to overlap my taskbar after update 91, if I remember correctly. I've restarted firefox to default settings, tried a DPI setting on 'firefox.exe' listed here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1288474, started without extensions and nothing works, is there any fix?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you are not in full-screen, try adjusting the window size by grabbing a corner. If this is full-sized, try going in and out of full screen a few times.

Hữu ích?

more options

FredMcD disse

If you are not in full-screen, try adjusting the window size by grabbing a corner. If this is full-sized, try going in and out of full screen a few times.

The Firefox window is maximized, not in Fullscreen, i pressed F11 a few times to put in Fullscreen and not worked, i also put in window and maximized again and not worked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.