Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Avira password manager extension is missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Avira password manager extension is missing from addons store. It is listed in their website and when i click on them this comes on click add to firefox. Please add it as it has all of my passwords and i dont want to switch back to any other browser because i love firefox :)...

Giải pháp được chọn

Hi

Add-ons are built and supported by an independent community of developers. In this case Avira may have removed the add-on or made it unavailable. I recommend that you contact Avira about this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Add-ons are built and supported by an independent community of developers. In this case Avira may have removed the add-on or made it unavailable. I recommend that you contact Avira about this issue.

more options