Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to add a shortcut on Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to add a shortcut on Firefox for Chaturbate and I cannot do it. Please help with this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Are you trying to create a bookmark or a shortcut on the desktop?

Desktop: Open the link in the browser. Hold down the right mouse button on the address box icon, and slide it to the desktop. You can also slide it into a folder.

Bookmark: Click on the Bookmark icon or right-click on the page and press the star at the top.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.