Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not working

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 9 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Had to reinstall Windows 10. Now, Firefox Login and Passwords is not working even after entering my login information in Firefox Lockwise. Websites do not ask if I want to save my login and password so now I have to re-enter the information every time I go to a site where I have previously entered that information.

Why??

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Note that you should still be able to use "Use Saved Login/Password" in the right-click context menu and create new logins in Lockwise.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history"
 • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Note that you should still be able to use "Use Saved Login/Password" in the right-click context menu and create new logins in Lockwise.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.