Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Permission denied to website

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On only one specific website I get a message "you don't have permission to access <that website> on this server. It happens in both Chrome and Firefox. No other website is affected. I do not have a VPN. Help please!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

What is the address of the website that you are trying to view?

Hữu ích?

more options

Website is IRS

Hữu ích?

more options

It is possible that the website is currently not available and is down for maintenance.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.