Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete old browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Can I safely delete the old browser and other Microsoft products from my computer to make more room? Can I delete Internet Explorer and so many other Microsoft products that I never use? I don't use gaming, I don't use the computer for video or movies. I use my computer for documents, pictures and to connect with my truck computer for real time information. What can I delete? I am low on resources and have other computers.

Thank you for your knowledge and time to help out!

Bill

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Internet Explorer is a part of Windows. Removing it might cause issues.

You should try asking about the Windows programs here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10

Hữu ích?

more options

wcote111 said

Can I safely delete the old browser

What old browser are you talking about? Do you have more than one version of something?


wcote111 said

I use my computer for documents, pictures and to connect with my truck computer for real time information. What can I delete?

One option is to remove anything you don't want or need. Another is to get an external hard drive. Then move anything you don't use a lot to the external. You can also use the external as a backup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.