Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After last update, web pages now appearing BLACK

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After the most recent Friefox update several websites are now appearing BLACK - Huffpost.com for example. I had previously used the dark theme setting in Firefox, but am now using a straight up system theme which is 'light' on my Mac. This makes no difference. CNN.com is fine, Huffpost is not, along with several others. This could be a deal breaker to leave Firefox. NO! Please advise.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you tried other themes?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.