Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

estensions

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

how do I add 1passwords extension or any extension

Giải pháp được chọn

Hey there!

Here is the extension you want to download:

https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/1password-x-password-manager/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

For other extensions just go to https://addons.mozilla.org.

To add the extension to Firefox, just click the Add to Firefox button and agree to the extension's terms and conditions.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hey there!

Here is the extension you want to download:

https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/1password-x-password-manager/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

For other extensions just go to https://addons.mozilla.org.

To add the extension to Firefox, just click the Add to Firefox button and agree to the extension's terms and conditions.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Also, remember to allow the add-on to work when the browser is in Private Browsing (if you want).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.