Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync bookmarks without stored password

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi estebann

more options

Hi everybody :)

I find the bookmarks' sync function very useful, but I never use it because the passwords are synced too. Is it possible to prevent password sync ?

With adelphity estebann

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

You can exclude the logins from getting Sync and only sync the bookmarks.

Hữu ích?

more options

Oh that is the most quick answer that I have ever seen . Thank you a lot :). I will test tomorrow and I will make a return...

Hữu ích?

more options

OK that done what I wanted (I ask to myself how I missed that the last time). Note that the configuration seems defined at startup and (as far as I know) can not be changed after. If you want to change a setting you have to delete the synced profil and create another. Thanks. Solved

Được chỉnh sửa bởi estebann vào

Hữu ích?

more options

You should be able to click the "Change..." button in "Settings -> Sync" to change what items you want to sync.

Hữu ích?

more options

Effectively it works and it is more convenient than deleting and recreating. Thanks you again

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.