Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Developer Edition

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm running Firefox DE on a M1 Mac, and I have the 64-bit edition. However, I'm unsure of whether or not this version of Firefox is fit to run on this architecture or not. Anyone know a way around this to get the most recent M1 application but the Developer Edition?

I'm running Firefox DE on a M1 Mac, and I have the 64-bit edition. However, I'm unsure of whether or not this version of Firefox is fit to run on this architecture or not. Anyone know a way around this to get the most recent M1 application but the Developer Edition?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Should work fine on Mac with an Apple silicon processor (M1).

more options

You can check the about:support page whether the Rosetta 2 emulator is active.