Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wie finde ich in der Chronik Datum des Website Besuchs?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi memore1984

more options

I nedd the date when I have visited a web site - within the search results in the chronik search - the chronik only shows the web site and the link, not the date of visit

Giải pháp được chọn

You can make more columns visible in the Bookmarks Manager (Library) including the last visit date. If you need to inspect older history then you can look at this NirSoft utility:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can make more columns visible in the Bookmarks Manager (Library) including the last visit date. If you need to inspect older history then you can look at this NirSoft utility:

Hữu ích?

more options

Thank you. This was helpful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.