Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Same problem crashing on shutdown tried every muther....... thing no one knows how to help embarassing!!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fanucweld

more options

bp-d23e9518-4e76-45df-b094-2e9300210828 8/27/2021, 9:11 PM View bp-91e88975-bc86-438f-b7c4-7077c0210828 8/27/2021, 9:11 PM View bp-ab26b6f6-7644-48d0-899a-04f1b0210828 8/27/2021, 9:06 PM View bp-f91c49cf-848d-4bbe-8aea-342710210828 8/27/2021, 8:54 PM View bp-59662c27-2ec1-4ee6-a129-455de0210827 8/27/2021, 6:56 PM View bp-0d6085c9-d6a2-4b09-b5ac-019b60210827 8/27/2021, 6:56 PM View bp-7d61f47a-52be-4eb8-bfae-d72820210

Giải pháp được chọn

Note that these reports still show a problem with formdata.

Try to rename/remove formhistory.sqlite in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Note that these reports still show a problem with formdata.

Try to rename/remove formhistory.sqlite in the Firefox profile folder with Firefox closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Please do not create more threads.

Hữu ích?

more options

Hi, not sure why deleting this folder formhistory.sqlite worked. I was kind of unsure about this solution thinking and hoping it did not mess things up. I can't understand why all this had to be done in the first place and I wish Mozilla could come up with a more stable build to eliminate these crash bugs and flaws.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.