Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

RE: Pop up windows for websites have no menu bar, how do I get it to show?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 16 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi firefox1522

more options

Is this advice still valid for current Firefox versions?: https://support.mozilla.org/en-US/questions/740634

I toggled every dom.disable_window_open_feature. option and it didn't make any difference.

Parent window has all the extension icons, child window does not. I need to invoke the uMatrix options [probably] to get the Google signin to work.

Version 78.12.0esr.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Popup windows only have a read-only location bar and not other toolbars. You would have to divert the popup to a new tab to have more control. Normal Links:

 • about:config => browser.link.open_newwindow
  1:current tab;2:new window;3:new tab;

JavaScript Links:

 • about:config => browser.link.open_newwindow.restriction
  0:divert always;1:divert never;2:divert no features
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is there a reason for that version 78.12.0esr of Firefox?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Popup windows only have a read-only location bar and not other toolbars. You would have to divert the popup to a new tab to have more control. Normal Links:

 • about:config => browser.link.open_newwindow
  1:current tab;2:new window;3:new tab;

JavaScript Links:

 • about:config => browser.link.open_newwindow.restriction
  0:divert always;1:divert never;2:divert no features

Hữu ích?

more options

browser.link.open_newwindow.restriction = 0

is a usable workaround for me - it turns the popup into a tab, which I can then use the uMatrix controls on.

I would prefer the popup window to have all the features but if it's not possible then this workaround is adequate.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.