Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copy and Paste of Images NOT working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

Am not able to copy and paste anything from firefox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

Could you please describe your problem a bit better?

For the solution please see the link below from a similar case to yours:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1321937

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

What are you copying, from where to where? How are you doing it?

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark a solution so that others can see this thread is solved. Thank you in advance!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.