Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why my account can't login in firefox?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Reese

more options

My account is 90*****58@qq.com,and it work fine on my laptop and Mozilla Support website. But it just can't login in my pc with latest firefox, it says my account doesn't exist and need to creat a new account.

My account is 90*****58@qq.com,and it work fine on my laptop and Mozilla Support website. But it just can't login in my pc with latest firefox, it says my account doesn't exist and need to creat a new account.

Được chỉnh sửa bởi Reese vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Never post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information.

Please remove that information from your post.

more options

Try entering the log-in data manually, and carefully.

more options

FredMcD

Try entering the log-in data manually, and carefully.

I am pretty sure i enter the same email adress.