Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reply to Question

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I submitted a question, how do I retrieve the answer. My question had to do with fields on the browser screen that prior to upgrading to the latest version where displayed properly, but after the update to the latest version my browser does not display correctly. That includes the selection to have an email sent to my address when someone answers. And that includes this message!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to the top of any support.mozilla.org web page and press your user icon to see your Mozilla profile. Including your questions and answers.


Note: You should bookmark the link for future use. Also, go to the settings section and select to receive messages/alerts.

Hữu ích?

more options

Hey there!

Are you talking about this question of yours?

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347552

Well click your profile and then you will see the number of questions, answers (if any), and solutions (if any). And when you click on the number of questions, it would show you which questions you've asked.

See the screenshots below.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.