Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account - primary email

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1347914 thread.

I need to change my primary email because I no longer have access to the current account. When I try to add a new email it sends a verification code to the old email that I no longer have access to. Can I somehow keep all of my bookmarks and add an email or do I have to create a whole new account

Được chỉnh sửa bởi James vào