Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem Setting Firefox as Default Browser

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Windows 10 Home 21H1 (in Korean Environment) Firefox Developer Edition 92.0b5 (64-bit), installed in "D:\Program Files\Firefox Developer Edition", linked directory "C:\Program Files\Firefox Developer Edition" to installed path

1. When I choose the default browser app in Windows settings, It displays Firefox twice. https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2021-08-19-19-10-04-f5ef95.png

2. I selected either of them as default browser, but Firefox settings displays that it's not selected as default browser. And also "set as default browser" button does not work

How can i solve this problem?

Windows 10 Home 21H1 (in Korean Environment) Firefox Developer Edition 92.0b5 (64-bit), installed in "D:\Program Files\Firefox Developer Edition", linked directory "C:\Program Files\Firefox Developer Edition" to installed path 1. When I choose the default browser app in Windows settings, It displays Firefox twice. https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2021-08-19-19-10-04-f5ef95.png 2. I selected either of them as default browser, but Firefox settings displays that it's not selected as default browser. And also "set as default browser" button does not work How can i solve this problem?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It's possible you have two versions of the program.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files . C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

more options

FredMcD #answer-1436807

I did NOT install 2 versions, I installed at D: drive, and created directory shortcut using "mklink" command in cmd.exe at "C:\Program Files"

Được chỉnh sửa bởi horai3420 vào

more options

I don't know how that works.

You should try asking here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10