Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import Extensions from Chrome

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2231 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SUMOsJR

more options

Anyone know if there is a way to import Google Chrome extensions into Firefox. I am moving over and want to make it easy. When I search all I get is bookmarks which I know how to do.

TIA!

Ron

Anyone know if there is a way to import Google Chrome extensions into Firefox. I am moving over and want to make it easy. When I search all I get is bookmarks which I know how to do. TIA! Ron

Giải pháp được chọn

Hi Ron,

it's not possible, you have to find similar extensions on the addons.mozilla.org page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Ron,

it's not possible, you have to find similar extensions on the addons.mozilla.org page.

more options