Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser search Data

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

A while ago there was a change in the main Firefox screen at the search data entry box. When one starts to enter search data the entry immediately jumps to the address input bar at the top and starts adding suggested sites as you type. It is a dark color and typing is in dark purple. It is hard to see and hard to edit. I much prefer the previous input method where the search input stays in the large input box in the middle of the screen and I am in control of adding and editing my search data. I have been unable to change it back. Does anyone know how?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can turn it off by entering about:config in the URL bar and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.