Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Doesn't Open GPX (GPS Exchange File)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi paulp575123

more options

I'm setting up a website using the following code to open a GPX file using Garmin BaseCamp:

<td>
  <span class="TEXT-BOLD">GPS Track File:</span>
  <br>
  <a href="2018-11-03-Six_Saddles_Ride_track.gpx" target="_blank">GPX track file</a>
</td>

When I click on the link, Firefox opens the file as a text file in a new window.

In the Tools - Settings - Applications area, I have set Firefox to open GPX files with Garmain BaseCamp. I have verified that the setting points to the Garmin BaseCamp file. If I click on the file in Windows File Explorer, it open with Garmin BaseCamp.

What did I do wrong?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It is possible that the server sends this file as text/plain and not with a valid MIME type for this file extension. This can happen if the server isn't configured correctly and falls back to a basic MIME type like text/plain. You would have to make sure that you setup the server properly to make this work in Firefox.

You can check the HTTP response headers in the Network Monitor.

Hữu ích?

more options

Problem partially resolved:

1. On the web, it does properly open the Garmin BaseCamp program. 2. On my home computer, it does NOT open Garmin BaseCamp program; it opens the file as a text file.

I have checked and Firefox is set to open GPX files using Garmin BaseCamp.

Any ideas on how to solve this locally?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.