Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get Firefox bookmark menu to show up on left side where it always was

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 132 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ddalpz

more options

please let me know.

please let me know.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

I have the same problem, trying to reestablish the bookmark pane on the left side of my screen. I do not have the icons (sidebar button) as shown in the solution. And I can't seem to get to a tool that will allow me to control the bookmark appearance.

As Roseann Rosannadanna says: "nevermind"... did some more reading and found the solution.

Được chỉnh sửa bởi ddalpz vào