On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Clear cache & cookies

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347065. Please follow up there, thanks.]

Clear cache & cookies

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347065. Please follow up there, thanks.]'' Clear cache & cookies

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello there! If you're wanting to clear the Firefox cache then please head to Mozilla official documentation on how to.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Được chỉnh sửa bởi Bithiah vào