Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear cache & cookies

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347065. Please follow up there, thanks.]

Clear cache & cookies

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello there! If you're wanting to clear the Firefox cache then please head to Mozilla official documentation on how to.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Được chỉnh sửa bởi Bithiah vào