Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All sites looks off after updating firefox 91.x

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

After I update to recent version of firefox all website looks really off. Looks like no styles are loading form website.

I am on mac with m1 chip.

Mac mini (M1, 2020) Chip : Apple M1

How google looks How one of my site looks Firefox version

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Release Notes says that Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS. Try to turn off "Increase Contrast".

See also /questions/1346822.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Release Notes says that Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS. Try to turn off "Increase Contrast".

See also /questions/1346822.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.