Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

add shortcut to home screen, windows 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 292 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi -Losa-

more options

add shortcut to home screen, windows 10

add shortcut to home screen, windows 10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello! I hope one of these might help you out. Take a look, and let me know if you're still having trouble.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/create-desktop-shortcut-website

https://www.germanpearls.com/add-mozilla-firefox-shortcut-to-wind...