Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No Purple Window.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When I switch over to a private window the page doesn't turn purple anymore, and I don't get that little mask up at the top.

Am I the only one with this problem? Should I download the newer version of Firefox?

Thanks, T.B.

When I switch over to a private window the page doesn't turn purple anymore, and I don't get that little mask up at the top. Am I the only one with this problem? Should I download the newer version of Firefox? Thanks, T.B.

Giải pháp được chọn

Hi, someone just told me that If you are in Permanent Private Browsing Mode, the mask won't show up and the page won't turn purple.

Please check in Settings -> Privacy & Security -> if the Always use private browsing mode option is selected.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is a very strange issue. Enter about:profiles in the address bar and try to create a new profile for testing.

more options

Giải pháp được chọn

Hi, someone just told me that If you are in Permanent Private Browsing Mode, the mask won't show up and the page won't turn purple.

Please check in Settings -> Privacy & Security -> if the Always use private browsing mode option is selected.