Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A Microsoft Bing connect string pops up in my address bar everytime I connect to FireFox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This string that pops up https://www.bing.com/?pc=COSP&ptag=D080921-N9996AAA1CF2EE4B&form=CONMHP&conlogo=CT3335739

My PC immediately connects to Bing every time I connect or press the Home icon

I have used FireFox exclusively for more than 20 years - my current PC operating system is Windows 10 and I have never used Bing as my search engine

Can you please help

This string that pops up https://www.bing.com/?pc=COSP&ptag=D080921-N9996AAA1CF2EE4B&form=CONMHP&conlogo=CT3335739 My PC immediately connects to Bing every time I connect or press the Home icon I have used FireFox exclusively for more than 20 years - my current PC operating system is Windows 10 and I have never used Bing as my search engine Can you please help

Giải pháp được chọn

Are you talking about the home page? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Or the search engine? Type about:preferences#search<enter> in the address bar. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are you talking about the home page? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Or the search engine? Type about:preferences#search<enter> in the address bar. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.