Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

difference between autoscrolling and smooth scrolling

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3939 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

what is the difference between autoscrolling and smooth scrolling

what is the difference between autoscrolling and smooth scrolling

Giải pháp được chọn

You enable auto-scroll by clicking the middle mouse (scroll wheel) button on empty space on the website. This makes the auto-scroll icon appear You move the mouse up or down to auto-scroll in that direction.

If you enable smooth scrolling then you scroll by pixel and not by line height, so it is less jumpy but takes more CPU/GPU load.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You enable auto-scroll by clicking the middle mouse (scroll wheel) button on empty space on the website. This makes the auto-scroll icon appear You move the mouse up or down to auto-scroll in that direction.

If you enable smooth scrolling then you scroll by pixel and not by line height, so it is less jumpy but takes more CPU/GPU load.