Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Installing Firefox on MPB

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Having installed Firefox on my MPB it functions well and I want to kept. However, every time I close my computer I have to reinstall my Firefox. Is that normal? The Firefox is in downloaded files and not difficult to find, but every time I want to use it I have to reinstall./ Björn

Having installed Firefox on my MPB it functions well and I want to kept. However, every time I close my computer I have to reinstall my Firefox. Is that normal? The Firefox is in downloaded files and not difficult to find, but every time I want to use it I have to reinstall./ Björn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Could you please clarify what you mean by "MPB"?

more options

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac