Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recuperare la cartella dei segna librinin Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crazy.cat

more options

Salve, ho disinstallato e reistallato il Browser Firefox e gradirei recuperae le cartelle dei segna libri del Browser precedente è possibile ? Se affernativo come farlo ?

Salve, ho disinstallato e reistallato il Browser Firefox e gradirei recuperae le cartelle dei segna libri del Browser precedente è possibile ? Se affernativo come farlo ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Direi che ti conviene cercare la cartella dei backup automatici nel vecchio profilo, leggi da "Utilizzare una copia di sicurezza dei segnalibri" in questo articolo h**ps://support.mozilla.org/it/kb/Salvataggio%20e%20ripristino%20dei%20segnalibri