Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox full screen and prevent closing

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ulara.org

more options

Hello, I've created an application for a touchscreen. I am looking for a solution that will make Firefox full screen and prevent closing. Do you know if there is a script or extension that could do this? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

On Mac? Please read Firefox Enterprise Kiosk mode.

Hữu ích?

more options

Thanks for your answer, unfortunately I am on Windows 10. Any other clues? Thanks!

Hữu ích?

more options

The article is valid for every OS. Just run Firefox with -kiosk parameter.

Hữu ích?

more options

Super! Thanks a lot! I am going to give it a try :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.