Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser Hijacker

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have incurred a browser hijacker that I can't seem to get rid of as no anti virus that I've tried will recognise it. The hijacker is defaultsearch.nchuser. The 'Refresh Firefox button is not working at the moment. Please help me to remove this pest. Thank you.

I have incurred a browser hijacker that I can't seem to get rid of as no anti virus that I've tried will recognise it. The hijacker is defaultsearch.nchuser. The ''''''Refresh Firefox ''''' button is not working at the moment. Please help me to remove this pest. Thank you.

Giải pháp được chọn

Web search: https://www.bing.com/search?q=remove+defaultsearch.nchuser


You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Web search: https://www.bing.com/search?q=remove+defaultsearch.nchuser


You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.