Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blocked site

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello

I am using Firefox 90.0.2 on Windows 10.

It is impossible for me to connect to the website

    http://www.minresco.com/

Something is blocking it. It is not my ISP (I checked with them; they suggested that either Firefox or antivirus software is doing this).

How do I tell if Firefox is doing the blocking, and how do I remove the block if it is?

Thanks,


Kurt

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Kurt

The website seems to open fine for me here.

Are you getting an error message of some kind?

Hữu ích?

more options

Make sure you are not blocking content.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

I apologize for the delay.

The problem still appears in "troubleshoot" mode.

There is no error message other than "Problem loading page / Unable to connect / Firefox can’t establish a connection to the server at www.minresco.com."

No further explanation is given.

How do I find the list of any sites that may be blocked?

Thanks,

Kurt

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.