Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove the Bookmark star from the URL address bar?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi inyazserg

more options

Hello, I need your help with removing a duplicate bookmark star from the URL bar, please. The thing is I already have moved it to the top left corner just as I prefer. However, the star in the URL field is impossible to kill. I have tried to use the customization menu but it does not allow me to drag off this annoying URL star. And, even if I right-click it in hope to find something like "remove/hide the Bookmark star" this star does not react to right-clicks. Also, after some research I have not found the way to do it via about:config :-( _

  Can you help me remove the star in the URL bar? The star in the top left corner though should stay because this is where I need it, but the star in the URL bar should go away.

PS this problem appeared after the "wonderful' June GUI redesign. Before that I was able to remove the star easily from the address bar. I am attaching a screenshot below:

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi inyazserg vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Try this. http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=675505&f=38

Hello, jonzn4SUSE .

I have tried the code provided on that forum. I created a chrome folder with the chrome.jss and then tried many times with some variations. It hasn't worked for me. Perhaps the information is too old and does not work for the modern version of Firefox. I still need to remove the star button from the URL line.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.