Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prompted multiple times for primary password

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IndoSteph

more options

Hello,

Since the last Firefox update I am being prompted for my primary password at random intervals of time. Before I only needed to enter my primary password once per session and this new behavior is a bit worrying as I didn't see it documented anywhere (is that really Firefox asking me for my credentials?). I had a look in the settings but couldn't see any new "timeout" feature or anything in the Privacy & Security section. What gives?

Thanks for any answer that will explain this mew behavior.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Thanks for enlightening me!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.