Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete site data for all sites EXCEPT several whitelisted sites?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TerryN21

more options

I know how to clear site data for certain websites, but I would like to do the opposite - preserve site data and cookies for specific websites and delete everything else. It's not in options, perhaps there is an addon that would help me achieve this? Or how can I export (make backup) for a website that I could restore back after clearing everything?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I believe you can 'whitelist' site in Options on the Privacy & Security page under the heading Cookies and Site Data, the button labelled "Manage Exceptions". I haven't tested that because I have only used it to 'block' certain sites.

Hữu ích?

more options

TerryN21 powiedział

I believe you can 'whitelist' site in Options on the Privacy & Security page under the heading Cookies and Site Data, the button labelled "Manage Exceptions". I haven't tested that because I have only used it to 'block' certain sites.

Unfortunately this option only is for allowing sites to use cookies and store data or for blocking them from doing so. It does not backup anything from deletion.

Được chỉnh sửa bởi Solshine vào

Hữu ích?

more options

Have you tried it? I have read that allowing a site as an exception results in the data being retained instead of deleted.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.