Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Quick question about Firefox Containers

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi! I have the strictest anti-tracking protection enabled and have one question: Firefox prevents cross-site cookies by default, but if I install Firefox Containers, does that mean that those cross-site cookies will be allowed inside that container, even if they're not when browsing outside of any container? My concern is that, if that happened, using Firefox containers would actually diminish privacy instead of increasing it (for example, Facebook would be able to use Instagram cookies because they're in the same container, even though it wouldn't if I hadn't installed Containers). Thanks a lot! Love the Firefox community <3

Giải pháp được chọn

Hi, I think that extension should follow your tracking policy. In this version you have additional two features against cross-site tracking and Facebook (1, 2), so it's not that bad.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, I think that extension should follow your tracking policy. In this version you have additional two features against cross-site tracking and Facebook (1, 2), so it's not that bad.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.