Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox saves passwords, but I cannot delete them

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi schutu

more options

Firefox (Windows 10) saves passwords, but they are not listed in the settings and therefore I cannot delete them (update installed, restart etc. tested).

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I assume you mean that the Lockwise (about:logins) isn't showing logins ?

Does the logins.json file contain any logins if you open the file in a Firefox tab for inspection ?

Can you use "Create New Login" to add the login manually ?

Hữu ích?

more options

Thanks. I used use "Create New Login" to add the login manually, then deleted it, and it was gone :-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.