Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Identifients and passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello and good day, I did a terribe error with CleanMyMac application and i erased all the passwords and identifiants for all the accounts i am registred, on the browser of firefox 90.0.1 (64 bits) for mac. Can you help me? Or is it lost? I tried to go back with Time Machine but it seems that it doesn't work Thanks for your answer, All the best, Mano

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you are using the Time Machine then that is probably the only way to get your logins back. The Firefox profile folder is stored in a hidden location.

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.