Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The top of my Firefox window is now transparent: How do I change that?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox 90.0.2 (64-bit) I prefer my old 'standard' style

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you mean you can see your desktop through the toolbar area? You can replace your current Firefox theme with a different one and see whether it is "solid." More info on themes:

Use themes to change the look of Firefox

If you want the dark navy background from Firefox 57-88, someone created an add-on theme that emulates it. You can give it a try here:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/photon-colors/

If pre-made themes don't suit you, the Firefox Color extension lets you create your own theme:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-color/

Hữu ích?

more options

Maybe switch to a non Aero Windows theme.

Hữu ích?

more options

Yeah, I just changed windows themes and now the top of Firefox is transparent. see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.