Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox now prompting for primary password after windows resume from sleep/hibernation

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

This seems to be a new "feature" in a recent upgrade (90+?). It is a pain, particularly on a media PC as it requires using a keyboard.

How to turn this off and go back to the old behavior?

Thanks

This seems to be a new "feature" in a recent upgrade (90+?). It is a pain, particularly on a media PC as it requires using a keyboard. How to turn this off and go back to the old behavior? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It may be our bug (https://bugzil.la/1721084).