Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Moteur de recherche

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

Bonjour, je voudrais ajouter Quant dans les raccourcis de recherche mais je ne peut pas modifier ou ajouter le moteur que je souhaite tout ce que j'ai c'est restauré ou découvrir d'autre moteur de recherche sous forme d'add-on, mais je ne souhaite pas installer d'add-on.

Bonne journée cordialement !

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need only temporarily this add-on, click its button, and add the address of any query, replacing the search token with '%s':

https://lite.qwant.com/?q=%s

After that, one can right click the address bar from the add-on's page to add Qwant as a search engine. Finally, the add-on can be removed and the search engine will remain, or it can be used for other sites.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.