Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

F1 tilda console shortcut stop working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi noeljmf

more options

Hello guys, I use tilda console and firefox for many years but now with the keydown/keypress changes in firefox 65 i can't open anymore the dropdown tilda consle with F1 or other shortcut. Is there anything i can customize in firefox to get back this behaviour? I really need my tilda console opening/closing when i am using browser, and i don't want to use other browser ... unless there's no solution for this. Thanks, Noel

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

By the way... ctrl+shift+t to reopen tabs don't work too!!!!! Help please!!!!!!!!!!!!

It is working now!!!!!

Được chỉnh sửa bởi noeljmf vào

Hữu ích?

more options

And also ctrl+h for the historic tab!!!!


ALready working!!!!!

Được chỉnh sửa bởi noeljmf vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.