Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't restore old session anymore, even with existing methods or with scrounger

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I lost that session of around 2000 tabs back in May 1, and I backed it all up onto a folder. When I followed all the existing steps (closing Firefox and replacing the current stuff with the backups), it only took me to a blank "about:restore" tab and popped up an about:support tab.

When I tried loading it into the scrounger (https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html), it crashed the tab no matter how many times I try. I decompressed it and it loaded the uncompressed JSON without a problem, but it won't let me click "save embedded session (first found only)"

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.